Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Auli Paadar
Satamakatu 4 B 40, 33200 Tampere
045 1138318
massagebypaadar@gmail.com

Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Asiakas- ja hoitosuhteen hoitaminen

Rekisterin tietosisältö:

Asiakkaasta: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sairaudet ja sairaushistoria. (Potilaslakivaatimus, jolla taataan turvallinen hotio).

Hoidosta: päivämäärä, hoito, hoidon kulku

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään sekä hoitotapahtumasta

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto; suljettu, lukittu säilytys

Tarkastusoikeus:

Jokaisella on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut tietonsa ja oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Tietoja ei käytetä markkinointiin.